2015-06-08

Struktura instytucji

Struktura Teatru i procedury załatwiania spraw

wg obowiązującego Kodeksu Prawa Administracyjnego.

Kontakt z dyrekcją Teatru
Sekretariat; Asystent dyrektora - Marzena Zielińska–Miączyńska
e-mail: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 29 63
tel./fax +48 89/ 527 44 46

 

Kontakt w sprawie zamówień publicznych i przetargów
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Renata Dargiewicz
e-mail: administracja@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 59 59, wew. 22
fax +48 89/ 527 44 46

 

Kontakt z działem artystycznym, zespołem aktorskim i twórcami
Kierownik literacki– Ewa Jarzębowska
e-mail: ewa.jarzebowska@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 59 59, wew. 50
fax +48 89/ 527 44 46

 

Kontakt z Biurem Obsługi Widzów i Marketingu
Kierownik Biura Obsługi Widzów i Marketingu – Lidia Okuszko
e-mail: bow@teatr.olsztyn.pl 
tel. +48 89/527 39 15
fax +48 89/ 521 87 05

 

Kontakt z Impresariatem 
Specjalista ds impresariatu
fax +48 89/ 527 44 46

 

Kontakt z Działem Technicznym 
Kierownik Działu Technicznego – Maciej Liszewski
e-mail: maciej.liszewski@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 59 59, wew. 37
fax +48 89/ 527 44 46

 

Kontakt z Działem Finansowym 
Główny Księgowy – Bożena Strzelec-Sobotka
e-mail: ksiegowosc@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 523 61 66
fax +48 89/ 527 44 46

Główny specjalista ds. osobowych, socjalnych i transportu - Aneta Ligęzowska
Email kadry@teatr.olsztyn.pl
Tel 89 527 59 59 wew.48

Kontakt z Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka
przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Adres: 10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4
Sekretariat Studium – Agnieszka Antonow
tel. 89 534 01 09 wew. 39
tel./fax 89 527 43 88
e-mail: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl
Sekretariat Teatru: tel 089 527 29 63
tel/fax 089 527 44 46

Załączniki

  1. Schemat struktur...Olsztynie.pdf 484,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  regulamin organizacyjny.pdf 873,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się